Linux’da paket yöneticisinde bulamadıgımız yada serbest geliStiriciler tarafından geliStirilen programları kurabilmek için öncelikle git depolarına baSvururuz. Git depoları, programların kaynak kodlarının dagılıtıldıgı bir sistem.Windows,linux ve Mac os dahil her sistemde çalıSan bir depo.Fakat linux sistemlerinde git depolarına en baSvurulur çünkü git ile derleyip kurdugunuz programların versiyonlarını ve bagımlılık agaçlarını sisteminize tanıtmadıgınız sürece sisteminiz o programların varlıgını bilmez ve baSka kaynaklardan tekrar kurdugunuzda ciddi bir karmaSa yaSarsınız.Bu yüzden genelde deneysel araçlar git ile kurulmalıdır.

Biz bu yazımızda git sistenin en azından biz kullanıcılar tarafından nasıl çalıstıgını ve basit bir programı nasıl git ile indirip derleyecegimizi anlayacagız.Kuracagımız paket “MTR” .Bu paket traceroute ve ping komutlarının birleSimi yanı önce traceroute ile ag topolojisini çıkartıp devamında bunları pingleyen bir araç.

Öncelikle git  adresinden paketin “Subversion checkout URL” adresini ögreniyoruz.Dilerseniz linkteki sitenin sag alttaki Subversion checkout URL yazısının yanındaki copy butonuna baSabilirsiniz.

Simdi terminali açıp depoyu bilgisayarımıza indiriyoruz.

   git clone https://github.com/traviscross/mtr

Son olarak mtr dizinine giderek programı derliyoruz.Derlemede kullandıgımız komutlar programdan programa degiSebilir ama kurulum açıklamalarına bakarak rahatlıkla ögrenebilrsiniz.

cd finalterm/
mkdir build

./bootstrap.sh && ./configure && make

sudo make install

Eger buraya kadar bir sorun olmadı ise program sorunsuz Sekilde sisteminize kurulmustur.

Dilerseniz  deneme yaparak paketi test edebilirsiniz

mtr www.google.com